Chiropractor Utrecht - Chiropractie Centraal (2024)

Chiropractie UtrechtNick_admin2024-04-10T12:16:59+00:00

Chiropractie Centraal Utrecht

In hartje van Utrecht Centrum aan de Lijnmarkt is de zesde vestiging van Chiropractie Centraal gevestigd. Ontdek hoe een chiropractor u kunt helpen bij een gezonder, gelukkiger en actiever leven en leer de nauwe samenwerking van een gezonde ruggengraat en een gezonder lichaam.

Benieuwd wat chiropractische zorg voor u kunt betekenen? Maak dan een afspraak en ervaar de vele voordelen van chiropractie.

Direct boeken

Chiropractor Utrecht - Chiropractie Centraal (1)

We nodigen u uit om op ontdekking te gaan en te lezen waarom een gezonde ruggengraat samen gaat met een gezonder lichaam.

Mijn afspraak in Utrecht direct regelen

Chiropractie in Utrecht

Op zoek naar chiropractie in Utrecht? Dan ben je hier aan het juiste adres! Welkom bij Chiropractie Centraal. Wij zijn experts op het gebied van chiropractie. Chiropractie kan diverse lichamelijke klachten verhelpen. Al onze chiropractors zijn universitair geschoolde zorgprofessionals met jarenlange ervaring binnen het vakgebied. Wij behandelen verschillende soorten wervelaandoeningen die voor spier of zenuwpijn zorgen. Onze meest behandelde klachten zijn rugpijn, nek-en hoofdpijn. Chiropractors staan vooral bekend om het ‘krakende’ geluid wat een behandeling veroorzaakt. Dit zijn echter de gewrichten die kleine lucht zakjes vrijlaten. De manuele chiropractische behandeling is een uiterst veilige methode om met een gecontroleerde en snelle beweging de positie van het gewricht te herstellen.

Chiropractor Utrecht - Chiropractie Centraal (2)

Waarom Chiropractie Centraal?

 • Trusted by thousands of patients

 • Adjustments starting at 50 euro

 • Practically always reimbursed by your insurance

 • No compulsory deductible of 385 euro

 • No GP referral needed

 • Affiliated with various independent organizations to guarantee quality

Boeken

Chiropractor Utrecht - Chiropractie Centraal (3)

Jouw afspraak in Utrecht

Moet ik online betalen?

Nee, je kunt op locatie betalen met pin en cash. Je krijgt een kwitantie mee die je in kunt leveren bij je zorgverzekering.

Wat gebeurt er als ik reserveer?

Je krijgt een email met alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de afspraak.

Chiropractor Utrecht - Chiropractie Centraal (4)

Kom jij langs op locatie Utrecht?

Onze praktijk in Utrecht met moderne uitstraling is ook uitgerust met de meest moderne-, mensvriendelijke voorzieningen en hoogste standaard van chiropractische zorg. De laatste nieuwe technologie, -medische uitrusting, en -chiropractie technieken worden aan u aangeboden daar de chiropractoren continue door blijven leren.

Direct boeken

Locatie Chiropractie Utrecht

Lijnmarkt 29

3511 KE Utrecht

Chiropractor Utrecht - Chiropractie Centraal (5)

Onze patiënten aan het woord

★★★★★

I can’t recommend these guys enough. They have helped my problems so much! Anyone and everyone would benefit from going here. Everyone that works there is also extremely friendly.

Google

★★★★★

Definitely recommended, if you are going to compare it with other chiropractors, they work more detailed and listen to your complaints!!! Definitely worth 5 stars !!!

Facebook

Frequently Asked Questions

Wat gebeurt er als ik reserveer?Nick_admin2021-04-01T10:17:33+00:00

Wat gebeurt er als ik reserveer?

Je krijgt een e-mail met alle informatie die je nodig hebt.

Met wat voor klachten kan ik bij Chiropractie Centraal terecht?Thijs2021-04-01T10:16:23+00:00

Met wat voor klachten kan ik bij Chiropractie Centraal terecht?

Chiropractoren zijn opgeleid voor het behandelen van zeer uiteenlopende klachten. Klachten die een signaal afgeven dat er iets mis is met het zenuwstelsel zijn over het algemeen goed te behandelen door een chiropractor. Onderstaande klachten zijn een signaal dat het zenuwstelsel is aangetast of aangetast kan zijn. Wie deze signalen herkent, zou zo spoedig mogelijk een chiropractor moeten bezoeken. Voor een meer uitgebreid overzicht van de klachten die worden behandeld bij Chiropractie Centraal kunt u terecht op onze de pagina met aandoeningen die wij regelmatig behandelen.

 • Hoofdpijn
 • Nervositeit
 • Pijnlijke gewrichten
 • Stijfheid in de nek
 • Pijn tussen de schouders
 • Pijn in de rug
 • Pijn, tintelingen en/of uitstraling in de armen en/of benen
 • Verdoving in handen, voeten of stijfheid daarin
 • Chronische vermoeidheid

Wat doet de chiropractor als hij niet kan helpen?Thijs2021-04-27T17:33:02+00:00

Wat doet de chiropractor als hij niet kan helpen?

Bij Chiropractie Centraal wordt een uitgebreide klachtenanalyse gedaan, waarna de chiropractor een behandelplan opstelt. Onze chiropractors zijn zodanig opgeleid dat wanneer er uit de klachtenanalyse blijkt dat er andersoortige medische aandacht nodig is, zij in staat zijn om u naar de juiste professional door te verwijzen.

Kunnen klachten na een behandeling terugkomen?Thijs2021-04-01T10:17:25+00:00

Kunnen klachten na een behandeling terugkomen?

Wij behandelen niet alleen het symptoom van de klacht, maar bekijken ook wat de dieper liggende oorzaak is. Dit doen we aan de hand van het ‘Chiro-priorities’ systeem. Hiermee wordt het terugkeren van klachten geminimaliseerd. Ons lichaam wordt echter constant op de proef gesteld, waardoor nieuwe problemen kunnen ontstaan of oude problemen terugkeren. Om die redenen raden we iedereen aan om 1 keer in de 1-2 maanden langs te komen voor een check-up om er zeker van te zijn dat uw lichaam nog steeds optimaal functioneerd.

Helpt chiropractie meteen na een behandeling?Thijs2021-04-01T10:16:37+00:00

Helpt chiropractie meteen na een behandeling?

In een aantal gevallen zal u zich na de behandelijk direct beter voelen. In andere gevallen zijn er een meerdere behandelingen nodig. De chiropractor zal met u de verwachte lengte van het behandeltraject bespreken. Dit hangt ook af van de complexiteit van het probleem en hoelang dit al gaande is.

Is chiropractie nieuw?Thijs2021-04-01T10:17:11+00:00

Is chiropractie nieuw?

Chiropractie zoals wij die nu toepassen is iets meer dan 100 jaar oud. Dat betekent dat chiropractie inderdaad een nieuwe geneeswijze is. Zo’n 5.000 jaar geleden werden er echter al geneeskundige handelingen uitgevoerd die sterk aan de huidige chiropractie doen denken. Het principe van chiropractie was ook bij de oude Grieken bekend.

‘Het is noodzakelijk een grondige kennis te bezitten van de wervelkolom, want vele aandoeningen worden in werkelijkheid veroorzaakt door een gebrekkigheid daarvan’. Hippocrates, De Articulus 47

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?Thijs2021-04-01T10:16:58+00:00

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

Wij accepteren dokterverwijzingen, maar ze zijn niet nodig voor u om chiropractiezorg te starten en zijn doorgaans niet verplicht door uw verzekering.

Chiropractor Utrecht - Chiropractie Centraal (6)

Chiropractor Utrecht - Chiropractie Centraal (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated:

Views: 6389

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.